RIDESKOLEN

Vi har rideskole 3 dager i uken, mandag, onsdag og torsdag, fordelt på forskjellige nivåer.


Vi har skolerte og trygge hester i rideskolen, slik at elevene skal bli trygge og få en fin ridefølelse. Vi legger vekt på at elevene skal få ha det moro, samtidig som de lærer noe.


Hver kurstime varer i 45 minutter, det innebærer at elevene må komme i tide og eventuelt gjør klar hesten sin før timen. Semesteret går over ca 20 ganger. Eleven må gjerne komme 30 minutter før timen starter, så de kan være med på å sale opp hesten de skal ri selv. Elevene kan gjerne være igjen 30 minutter etter timen er ferdig for å lære å sale av hesten og slippe den ut på beitet. Da får man følelsen av hvordan det er å ha egen hest og hva det innebærer. Målet er at elevene skal klare å gjøre klar sin egen hest før og etter timen.


Vi ser helst at foreldre er med og leier de første gangene på nybegynnerkurs til eleven blir trygg og klarer å ri alene.


Ta kontakt med Anita Aam på telefon 901 03 533 eller e-post: anita.aam@gmail.com.

Påmelding og avmelding


Ett semester koster 4500,-. Kan deles opp etter avtale. Påmelding her.

Har du fått bekreftet plass? Betal semesteravgiften (eller eventuelt første del-innbetaling) inn til kontonummer 1590 10 51183 før kurset starter . Merk innbetalingen med barnets navn og kursdag.


Når semesteret er over så blir elevene automatisk satt opp på kursstart for neste semester. Avmelding må skje skriftlig på epost før kurset er ferdig. Ved avmelding etter fristen faktureres hele kursavgiften. Avmeld her.

MANDAG

1645-1730 lett øvet

1730-1815 nybegynner

1815-1900 nybegynner

ONSDAG

1715-1800 lett øvet

1800-1845 lett øvet

1845-1930 øvet

TORSDAG

1715-1800 lett øvet

1800-1845 nybegynner

1845-1930 øvet

Definisjon på nybegynner, lett øvet og øvet

Nybegynner

Vårt nybegynner kurs passer for de med liten eller ingen erfaring med hest. Vi legger vekt på å lære å håndtere hesten i skritt og trav uten leier. Med små barn må foreldre stille som leier de første gangene til eleven klarer å mestre hesten alene.

 • Kontroll på hest og tempo

 • Lettridning i trav

 • Kunne ridebanens veier


Lett øvet

Passer for de som kan styre hesten i skritt og trav. På lett øvet vil elevene få lære å galoppere. Videre lærer vi å stå i lett sits over bommer og hoppe små kryss.

 • Mer selvstendig ridning

 • Sitte på riktig diagonal

 • Galoppere alene

 • Lære å øke og minske tempo i en og samme gangartØvet

Passer for de som behersker alle gangarter alene, og kan hoppe 50cm bane. Her legger vi vekt på å lære nøyaktighet, flyt og balanse. De lærer flere enkle dressurøvelser og kombinasjoner i sprang.

 • Riktig og feil galopp

 • Stilling og bøying av hesten

 • Overganger

 • Sjenkelvikning i trav

 • Ri med vekt på alle hjelpere

 • Kunne hoppe bane, blant annet oxer, stuss, osv.

Klasseinndeling fra Norges Rytterforbund

Nybegynner: Når man begynner å ri og til man kontrollerer hesten selv i skritt og trav. Bommer og sprang inntil 30 cm.

LD: Travøvelser, volter, vendinger, bommer og sprang: 3'er ponni: 50cm - 2'er ponni: 60cm - 1'er ponni: 70cm - hest: 80cm

LC: Dressur, trav og galloppøvelser, hesten går ikke i form. Sprang: 3'er ponni: 60cm - 2'er ponni: 70cm - 1'er ponni: 80cm - hest: 90cm

LB: Dressur, hesten går stabilt i form, fordelingsvendinger, økninger, skjenkelvikninger. Sprang: 3'er ponni: 70cm - 2'er ponni: 80cm - 1'er ponni: 90cm - hest: 100cm

LA: Dressur, hesten går stabilt i form, bakdelsvendinger, serpentiner i galopp, økninger i alle gangarter. Sprang: 3'er ponni: 80cm - 2'er ponni: 90cm - 1'er ponni: 100cm - hest: 110cm

Varighet på kurset

Ridekursene deles på 2 semestere pr. år med cirka 20 ganger hvert semester. Fra august til januar, og fra januar til juni. Elever er automatisk påmeldt neste semester. Dersom du ønsker å slutte neste semester må det gis beskjed til Anita i god tid før siste kursdag, da vi har lange ventelister. Dersom du ikke møter til ridetimen må denne sees som tapt. Det er ikke ordinær rideskole på "røde dager".

LEIE HEST PÅ TIMEBASIS - PRIVATLÆRER

I helger og ukedager kan du leie hest i 45 minutter i ridehallen eller 60 minutter på tur for kr 350,-, inkludert 10 minutter skritting før og etter. Ønsker du privat undervisning koster det kr 600,- inkludert hesteleie. 2-4 personer i privatgruppe koster kr 400,- pr person inkludert hesteleie.

Aam Ridesenter

Stall Svartedal, Erikstadveien 451, 1540 Vestby | Telefon 901 03 533 | E-post: anita.aam@gmail.com | Personvern og cookies

Nettstedet er utviklet av OXIO